Bereits
im 2. Artikel des 6. Buches des niederländischen Bürgerlichen
Gesetzbuches stößt man auf einen wichtigen Grundsatz des
niederländischen Privatrechts: „Gläubiger und Schuldner sind
verpflichtet, sich gegenseitig nach den Grundsätzen von Redlichkeit
und Billigkeit (= redelijkheid en billijkheid) zu verhalten”.

Klicken Sie hier für den gesamten Artikel

 

Sinds enige
jaren, en voornamelijk vanaf de uitspraak van de Duitse Hoge Raad
(BGH) in het zogenaamde Nikolaus-Urteil van 6 december 2012, zien
Nederlandse crediteuren, geconfronteerd met een faillissement van een
Duitse debiteur, met angst en beven post van de Duitse curator
tegemoet.

Klik hier voor het hele artikel